Hà Nội: Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Bắc An Khánh

Cập nhật: 07/05/2015 11:12

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Bắc An Khánh.

Theo đó, tổng diện tích nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch vào khoảng 270,92 ha gồm: Diện tích quy hoạch tỷ lệ 1/500 khu nhà thu nhập thấp Bắc An Khánh đã được UBND TP phê duyệt ttheo Quyết định số 1299/QĐ-UBND với khoảng 18,55 ha được thực hiện theo dự án riêng; diện tích điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Bắc An Khánh, tỷ lệ 1/500 vào khoảng 252,37 ha (gồm phần giai đoạn I đã được triển khai xây dựng cần điều chỉnh, khắc phục và phần diện tích nghiên cứu mở rộng để khớp nối với khu vực theo quy hoạch phân khu đô thị S3 kaf khoảng 6,79 ha). Quy mô dân số của khu vực vào khoảng 25.000 - 26.500 người (chưa kể dân số khu nhà thu nhập thấp Bắc An Khánh đã được phê duyệt quy hoạch tại Quyết định số 1299/QĐ-UBND).

Khu đô thị mới Bắc An Khánh được điều chỉnh quy hoạch tổng thể

Việc điều chỉnh quy hoạch này nhằm cụ thể hóa quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5.000 đô thị S3 đã được UBND TP phê duyệt theo Quyết định số 4874/QĐ-UBND. Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch dự án bao gồm: Công tác điều tra, khảo sát và phân tích đánh giá về hiện trạng sử dụng đất; thực trạng quá trình triển khai đầu tư xây dựng tại khu đô thị; những giải pháp nhằm khớp nối các dự án có liên quan và giữa khu vực đã đầu tư xây dựng; đề xuất những giải pháp quy hoạch đồng bộ về chức năng sử dụng đất, không gian kiến trúc và cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật. Ngoài ra còn có nhiệm vụ tính toán các chỉ tiêu về hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, đề xuất những giải pháp bổ sung điều chỉnh hợp lý, khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả đất đô thị.

Quy hoạch cần phải xác định các chỉ tiêu kiến trúc quy hoạch theo chức năng sử dụng đất, khớp nối đồng bộ với hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật trong khu vực theo quy hoạch phân khu đô thị đã được phê duyệt, phù hợp với tính chất và định hướng phát triển đô thị của khu vực.

Cấp có thẩm quyền sẽ xác định ranh giới, diện tích đất được thực hiện theo dự án riêng; tỷ lệ diện tích các loại đất ở, diện tích nhà ở sẽ tuân theo các quy định hiện hành của Nhà nước và TP.

Các đơn vị có liên quan phải đề xuất giải pháp về quy hoạch kiến trúc, đồng bộ về không gian kiến trúc, cảnh quan kết hợp hài hòa với cải tạo khu vực đã được đầu tư xây dựng. Hạ tầng kỹ thuật cần được xây dựng đồng bộ, khớp nối với khu vực xây dựng mới và khu vực hiện có, các dự án đang triển khai xây dựng, phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, quy hoạch phân khu đô thị S3 đã được duyệt, tuân thủ theo Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam và tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành…

(Theo Báo Xây dựng Online)

TIN CŨ HƠN
CHỦ ĐỀ KHÁC
TIN ĐƯỢC QUAN TÂM

Rao vat, Rao vặt miễn phí , Mua bán