Duyệt dự án Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

Cập nhật: 25/07/2015 00:00

Mới đây, Bộ TN&MT đã ban hành Quyết định số 1819/QĐ-BTNMT về việc phê duyệt dự án Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2016 - 2020 cấp quốc gia. Dự án này nhằm đáp ứng nhu cầu đất đai cho mục tiêu phát triển kinh tế, an ninh, quốc phòng của cả nước.

Việc lập quy hoạch, kế hoạch SDĐ đai có ý nghĩa đặc biệt quan trọng không chỉ tương lai trước mắt mà cả lâu dài

Dự án trên sẽ tập trung vào một số nội dung chính như: Điều chỉnh quy hoạch SDĐ đến năm 2020 và lập kế hoạch SDĐ 5 năm từ 2016 - 2020 cấp quốc gia sẽ thực hiện nội dung công việc thực hiện theo Thông tư số 06/2010/11- BTNMT (Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu và bản đồ; đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, KT - XH và biến đổi khí hậu liên quan đến việc điều chỉnh quy hoạch SDĐ; Đánh giá bổ sung về tình hình quản lý, SDĐ; kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch SDĐ kỳ trước) và các nội dung công việc thực hiện theo Thông tư số 09/2015/TT- BTNMT xây dựng phương án điều chỉnh quy hoạch SDĐ, lập kế hoạch SDĐ kỳ cuối, Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp và các tài liệu có liên quan, thẩm định, phê duyệt và công bố công khai; đánh giá môi trường chiến lược Điều chỉnh quy hoạch SDĐ đến năm 2020 và lập kế hoạch SDĐ trong 5 năm từ 2016 - 2020 cấp quốc gia.

Chủ trì dự án này là Tổng cục Quản lý Đất đai. Theo đó, dự án sẽ được thực hiện trên phạm vi cả nước trong thời gian 2 năm từ 2015- 2016. Tổng kinh phí thực hiện dự án khoảng 13,7 tỷ đồng. Số kinh phí này sẽ được phân bổ theo các năm, trong đó năm 2015 chiếm khoảng 13,6 tỷ đồng; còn năm 2016 là 114,2 triệu đồng.

Sau khi kết thúc, Dự án sẽ nghiệm thu tất cả 4 sản phẩm, gồm có: Báo cáo thuyết minh tổng hợp Điều chỉnh quy hoạch SDĐ đến năm 2020 và lập kế hoạch SDĐ trong 5 năm từ 2016 - 2020 cấp quốc gia; Bản đồ hiện trạng SDĐ của năm 2015 cả nước tỷ lệ 1/1.000.000; 6 vùng KT - XH tỷ lệ 1/250.000; Bản đồ điều chỉnh quy hoạch SDĐ đến năm 2020 của cả nước tỷ lệ 1/1.000.000; 6 vùng KT - XH tỷ lệ 1/250.000; Báo cáo Đánh giá môi trường chiến lược Điều chỉnh quy hoạch SDĐ đến năm 2020 và lập kế hoạch SDĐ trong 5 năm từ 2016 - 2020 cấp quốc gia.

Trên cơ sở điều chỉnh quy hoạch, kết quả của dự án trên sẽ được làm cơ sở để định hướng cho việc lập quy hoạch SDĐ của các ngành, các lĩnh vực có SDĐ; đảm bảo tính đặc thù, liên kết các vùng KT - XH cũng như đảm bảo sử dụng quỹ đất trên cả nước đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả.

(Theo Chinhphu.vn)

TIN CŨ HƠN
CHỦ ĐỀ KHÁC
TIN ĐƯỢC QUAN TÂM

Rao vat, Rao vặt miễn phí , Mua bán