Thủ tướng yêu cầu quản lý chặt các dự án ven biển

Cập nhật: 28/07/2015 00:00

Mới đây, Thủ tướng đã chỉ thị các Bộ, ngành, UBND tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương đang có bờ biển phải tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đất đai, đầu tư xây dựng những dự án ven biển.

Giám sát, kiểm tra quy hoạch xây dựng khu vực ven biển

Nhằm tăng cường việc quản lý về công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng và bảo đảm khai thác bền vững, hiệu quả quỹ đất ven biển, thích nghi, ứng phó với nước biển dâng, biến đổi khí hậu. Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp cùng các Bộ, ngành liên quan, UBND các tỉnh, các thành phố trực thuộc Trung ương sở hữu bờ biển tiến hành rà soát công tác lập và phê duyệt quy hoạch xây nhằm để kịp thời kiến nghị điều chỉnh những văn bản pháp luật, bổ sung các tiêu chuẩn, quy chuẩn thiết kế quy hoạch xây dựng để đáp ứng yêu cầu phát triển lâu dài của khu vực ven biển.

Bên cạnh đó, rà soát công tác quản lý dự án đầu tư phát triển, xây dựng đô thị trên cơ sở những quy định của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP do chính phủ ban hành ngày 14/01/2013 về việc quản lý đầu tư phát triển đô thị và theo nhiệm vụ, chức năng của mình nhằm kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thực hiện phân loại dự án ưu tiên về đầu tư xây dựng, thu hồi hoặc tạm dừng để điều chỉnh cho phù hợp; cũng như kiến nghị về giải pháp cho từng nhóm dự án và một số dự án mang tính chất đặc biệt để bảo đảm việc đầu tư xây dựng có hiệu quả, bảo vệ môi trường, tránh lãng phí đất đai, ứng phó và thích nghi với nước biển dâng, biến đổi khí hậu.

Triển khai việc giám sát, kiểm tra, đôn đốc các địa phương trong vấn đề quản lý đầu tư xây dựng tại dự án ven biển, quản lý quy hoạch xây dựng khu vực ven biển, nhất là công tác cung cấp và công khai thông tin về quy hoạch xây dựng để người dân tại địa phương cùng tham gia giám sát, kiểm tra.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp cùng các Bộ, ngành, địa phương liên quan tiếp tục tiến hành rà soát, đề xuất bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện hệ thống pháp luật trong lĩnh vực đất đai, đặc biệt là chú trọng những quy định về kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất; về cho thuê đất, giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; về việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất thuộc khu vực phải thu hồi hoặc phải chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo quy hoạch.

Tăng cường giám sát, kiểm tra, đôn đốc các địa phương quản lý những dự án, bảo vệ tài nguyên, môi trường đất đai ven biển; xây dựng kịch bản nước biển dâng nhằm kịp thời điều chỉnh quy hoạch và kết cấu hạ tầng xây dựng nếu cần thiết; thực hiện nghiêm quy định pháp luật về việc xử lý ô nhiễm, bảo vệ môi trường; chỉ đạo thực hiện những giải pháp ứng phó, thích nghi với nước biển dâng, biến đổi khí hậu, cải thiện môi trường bị ô nhiễm.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khai thác sử dụng không gian ven biển hiệu quả, đảm bảo an ninh quốc phòng và thích ứng với biến đổi khí hậu. Ảnh: TTXVN

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan liên quan rà soát, kiểm tra và đề xuất giải pháp xử lý dứt điểm đối với những dự án đã được bàn giao đất, cấp Giấy chứng nhận đầu tư nhưng không triển khai dự án; dự án thực hiện cầm chừng, chậm nộp tiền thuê đất, chậm tiến độ; dự án không thực hiện đúng nội dung trong Giấy chứng nhận đầu tư; dự án được cấp ưu đãi không đúng với quy định pháp luật; dự án chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển nhượng quyền vốn không đúng quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp cùng các Bộ, ngành, địa phương giám sát, kiểm tra, đôn đốc tiến hành quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của khu vực ven biển bảo đảm hài hòa giữa phát triển vùng nội địa và vùng ven biển, vùng biển, hải đảo phù hợp với Chiến lược biển Việt Nam tới năm 2020.

Khai thác đất đai ven biển hiệu quả, thích ứng với biến đổi khí hậu

Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sở hữu bờ biển tiến hành kiểm tra, đánh giá sự phù hợp của những dự án đầu tư ở khu vực ven biển với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; rà soát tổng thể những dự án để điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng bảo đảm lợi ích doanh nghiệp đầu tư và cộng đồng dân cư trên địa bàn; khai thác sử dụng không gian ven biển hiệu quả, đảm bảo an ninh quốc phòng và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Ngoài ra, tiến hành lập quy hoạch xây dựng khu vực ven biển đẻ làm cơ sở kiểm soát, quản lý, phát triển những dự án ven biển; bảo đảm quỹ đất bố trí khu dịch vụ công cộng, quảng trường, bãi tắm, công viên nhằm phục vụ khách du lịch và dân cư, công trình hạ tầng kỹ thuật, khu vực phòng hộ, bảo tồn...

Thực hiện quản lý triển khai các đồ án quy hoạch xây dựng được phê duyệt trên cơ sở áp dụng đồng bộ những biện pháp như ban hành Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc cho khu vực ven biển để quản lý, kiểm soát không gian kiến trúc cảnh quan của khu vực và làm cơ sở cấp phép xây dựng và thực hiện các dự án đầu tư xây dựng; công khai và công bố những đồ án quy hoạch xây dựng để người dân biết, dân kiểm tra và tiến hành.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra việc triển khai công trình xây dựng và dự án đầu tư xây dựng theo quy hoạch xây dựng được phê duyệt, Giấy phép xây dựng đảm bảo chất lượng cảnh quan, kiến trúc và môi trường.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang có bờ biển xử lý cương quyết, dứt điểm những trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, tiến hành điều chỉnh quy hoạch xây dựng không đúng với thẩm quyền và quy định của pháp luật; xây dựng không phép, xây dựng sai giấy phép hoặc xây dựng không đúng với quy hoạch; tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất không đúng thẩm quyền và không phù hợp với các quy hoạch xây dựng được phê duyệt.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác vận động, tuyên truyền quần chúng nhân dân tham gia giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch, quy hoạch phát triển dự án ven biển.

(Theo Infonet)

TIN CŨ HƠN
CHỦ ĐỀ KHÁC
TIN ĐƯỢC QUAN TÂM

Rao vat, Rao vặt miễn phí , Mua bán