NHNN chấp thuận tái cấp vốn cho vay hỗ trợ nhà ở hết tháng 10/2014

Cập nhật: 05/02/2015 16:59

Theo Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ, NHNN Việt Nam vừa ban hành các văn bản về việc tái cấp vốn cho vay hỗ trợ nhà ở tháng 3/2014. NHNN căn cứ vào kết quả cho vay hỗ trợ nhà ở đến cuối tháng 10/2014 và đề nghị tái cấp vốn của các NHTM để chấp thuận cho các NHTM tái cấp vốn cho vay hỗ trợ nhà ở hết tháng 10/2014.

Theo đó, đối với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank): Đến 31/10/2014, dư nợ cho vay hỗ trợ nhà ở  là 1.032.307.884.637 đồng; 892.629.115.945 đồng là tổng số tiền tái cấp vốn đã thông báo cho ngân hàng; 139.678.768.692 đồng là số tiền tái cấp vốn trong tháng 10/2014.

Đối với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank): Đến 31/10/2014, dư nợ cho vay hỗ trợ nhà ở  là 335.710.496.513 đồng; 229.914.627.824 đồng là tổng số tiền tái cấp vốn đã thông báo cho ngân hàng; 35.795.868.689 đồnglà số tiền tái cấp vốn trong tháng 10/2014.

Đối với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank): Đến 31/10/2014, dư nợ cho vay hỗ trợ nhà ở là 739.859.506.341 đồng; 676.732.052.719 đồng là tổng số tiền tái cấp vốn đã thông báo cho ngân hàng; 63.127.453.622 đồng là số tiền tái cấp vốn trong tháng 10/2014.

Đối với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV): Đến 31/10/2014, dư nợ cho vay hỗ trợ nhà ở  là 1.471.351.913.597 đồng; 1.384.386.314.541 đồng là tổng số tiền tái cấp vốn đã thông báo cho ngân hàng;  86.965.599.056 đồng là số tiền tái cấp vốn trong tháng 10/2014.

Đối với Ngân hàng TMCP Phát triển nhà đồng bằng sống Cửu Long (MHB ): Đến 31/10/2014 dư nợ cho vay hỗ trợ nhà ở là 45.074.354.975 đồng; 44.872.559.267 đồng là tổng số tiền tái cấp vốn đã thông báo cho ngân hàng; 201.755.708 đồng là số tiền tái cấp vốn trong tháng 10/2014.

(Theo Thời báo ngân hàng)

TIN CŨ HƠN
CHỦ ĐỀ KHÁC
TIN ĐƯỢC QUAN TÂM

Rao vat, Rao vặt miễn phí , Mua bán