Gia hạn tờ khai miễn giảm tiền thuê đất đến hết 31/12/2015

Cập nhật: 14/06/2015 08:41

Văn bản với nội dung hướng dẫn UBND các tỉnh, thành phố giải quyết các trường hợp miễn, giảm tiền thuê đất khi nộp tiền thuê đất một lần cho nhiều năm vừa được Bộ Tài chính ban hành.

Bộ Tài chính cho biết, trước đó không lâu, một số địa phương đã có phản ánh về việc một số doanh nghiệp đã căn cứ theo quy định tại Thông tư số 35/2001/TT-BTC ngày 25/5/2001 của Bộ Tài chính; các hồ sơ, tài liệu đủ điều kiện theo quy định lưu trữ tại doanh nghiệp để tự tính ra số tiền được ưu đãi (miễn, giảm) và số còn phải nộp vào ngân sách cho cả thời gian thuê (sau khi đã trừ đi số tiền thuê đất được miễn, giảm).

Đồng thời tiến hành nộp vào ngân sách số tiền thuê đất còn phải nộp cho một số năm, hoặc cả thời gian thuê vào ngân sách nhà nước, thế nhưng khi nộp ngân sách số tiền còn phải nộp cho cả thời gian thuê (đã trừ khoản ưu đãi miễn, giảm) thì vẫn thiếu hồ sơ gửi cơ quan thuế như quy định tại tiết 5.11 Thông tư số 35/2001/TT-BTC nêu trên.

Đến nay, các doanh nghiệp này đã đề nghị cơ quan thuế về thời gian nộp tiền thuê đất cho một số năm hoặc cả thời gian thuê để được vay vốn ngân hàng hoặc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Doanh nghiệp BĐS được gia hạn thêm thời gian nộp tờ khai miễn giảm
tiền thuê đất cho đến hết ngày 31/12/2015

Để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, Bộ Tài chính đã đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Cục thuế chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thông báo cho các doanh nghiệp đang thuê đất trên địa bàn.

Các trường hợp nhận thông báo gồm doanh nghiệp thuộc đối tượng được giảm tiền thuê đất do nộp tiền thuê đất một lần cho nhiều năm theo quy định tại Thông tư số 35/2001/TT-BTC mà doanh nghiệp đã tự tính ra số tiền được ưu đãi (miễn, giảm), và số còn phải nộp ngân sách (sau khi trừ đi số tiền thuê đất được miễn, giảm). Đồng thời doanh nghiệp phải tiến hành nộp ngân sách số tiền thuê đất còn phải nộp cho một số năm hoặc cả thời gian thuê vào ngân sách nhà nước, nhưng chưa có đơn xin miễn hoặc giảm tiền thuê đất kèm theo hồ sơ, giấy tờ cần thiết thì lập tờ khai theo quy định tại Thông tư 35 nêu trên để gửi cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có đất cho thuê.

Cục thuế có trách nhiệm rà soát, tính toán lại số tiền thuê đất còn phải nộp của các đơn vị đã nộp ngân sách (sau khi đã trừ đi số tiền được miễn, giảm nếu có). Nếu doanh nghiệp nào đã nộp đủ thì sẽ được xác nhận về số tiền đã nộp và số năm đã thực nộp tiền thuê đất theo đúng quy định của pháp luật; lập và lưu giữ hồ sơ về việc miễn, giảm tiền thuê đất của các đơn vị này tại cơ quan thuế.

Nếu số tiền còn phải nộp vẫn chưa đủ thì doanh nghiệp phải nộp đủ theo đúng quy định phù hợp với chính sách pháp luật đất đai từng thời kỳ. Thời hạn cuối cùng để các doanh nghiệp nộp tờ khai là đến hết ngày 31/12/2015.

(Theo Báo Đầu tư)

TIN CŨ HƠN
CHỦ ĐỀ KHÁC
TIN ĐƯỢC QUAN TÂM

Rao vat, Rao vặt miễn phí , Mua bán